czwartek, 15 kwietnia 2021

Arboretum w Kopnej Górze na przełomie maja i czerwca w porze kwitnienia różaneczników i azalii

    Szybkimi krokami zbliża się najpiękniejszy w roku miesiąc maj, który swoją nazwę zawdzięcza greckiej bogini Mai, identyfikowanej z gwiazdą Mają w Plejadach (Plejady - siedem sióstr: Alkione, Elektra, Kelajno, Maja, Merope, Sterope, Tajgete), w gwiazdozbiorze Byka


   
W języku polskim występuje określenie maić znaczące tyle samo co stroić,
zdobić coś zielonymi gałązkami, liśćmi, kwiatami, młodą zielenią, która właśnie w maju występuje w pełnej krasie.

 
   Na tę piękną porę roku, kwitnienia różaneczników i azalii, zapraszam do Arboretum w Kopnej Górze, do jedynej takiej placówki w północno-wschodniej Polsce, założonej w 1989 roku na powierzchni 26 hektarów gruntów leśnych z inicjatywy Nadleśnictwa Supraśl.
    Obejmujący wzgórza morenowe nad rzeką Sokołdą ogród dendrologiczny, charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu, wiele typów gleb oraz typ siedliskowy lasu (borowy, lasowy, mieszany) charakterystyczny dla całej Puszczy Knyszyńskiej. Na nieleśnych fragmentach powierzchni, urządzonych w sposób parkowy, eksponuje się drzewa i krzewy ozdobne.
    Drogi i ścieżki tworzą granice podziału powierzchniowego. Arboretum podzielone zostało na cztery sekcje, a sekcje na kwatery. 

   
Najważniejsze funkcje jakie ma spełniać arboretum to pomoc dydaktyczna dla leśników i przyrodników, popularyzacja wiedzy na temat leśnych roślin krajowych i obcych, gatunków chronionych, leczniczych i ozdobnych, prowadzenie obserwacji wzrostu i rozwoju drzew i krzewów w warunkach Puszczy Knyszyńskiej oraz stworzenie warunków rekreacji i turystyki.

   
Nazwanie Arboretum imieniem Powstańców 1863 wiąże się z historią tego terenu. W czasie Powstania Styczniowego, na łąkach nad rzeką Sokołdą, miała miejsce krwawa potyczka z oddziałami kozackimi, w której powstańcy ponieśli porażkę. Stare dęby, obecnie pomniki przyrody rosnące w południowo-zachodniej części arboretum stały się miejscem straceń. Obok nich wzniesiono trzy krzyże, obecnie zrekonstruowane, upamiętniające te wydarzenia kliknij tutaj.


   
Za drewnianą, okazałą bramą wejściową znajduje się głaz z tablicą pamiątkową. Widnieje na niej wizerunek powstańczej pieczęci z godłami trzech narodów dawnej Rzeczypospolitej.
    Cztery drogowskazy pokazują kierunki kolekcji jodeł, cyprysików, cisów, żywotników, nieco dalej odnajdujemy plan arboretum.


             Spacer po ogrodzie zacznijmy wierszem Ludwika Jerzego Kerna.


Pewien ogrodnik, który w niejednym rozrabiał ogrodzie,
uważa, że Rododendron to jedno z najładniejszych nazwisk w przyrodzie.
I nie ma - mówi - piękniejszej kwiatowej symfonii
od orkiestry Rododendronów kiedy się w pełni rozrododendroni.

Rododendronów jest ilość szalona, tak że może się zdarzyć,
że jeden rododendron nie zna drugiego rododendrona.
Spotkają się przypadkowo, bywa, na rabatach, albo na klombach
i nagle towarzyska, ni z tego ni z owego, wybucha bomba.

- Kim pan jest? - pyta jeden drugiego takim rododendronim tonem.
- Jak to, kim? Ja jestem Rododendron!
- Ciekawe, bo ja jestem również Rododendronem.
- Moją babką była babka równa.
- Moja zaś subtelna była niby pianka.
- Jak się nazywała pańska z domu?
- Rododendronówna.
- A pańska?
- Rododendrożanka.

Pogadają jeszcze trochę i na pewno
/nie zdziwcie się, gdy znacie życie/
znajdą obaj jedną wspólną krewną.
Dosyć bliską ciotkę, Azalię, mianowicie.


    To dla tych roślin ozdobnych, obficie kwitnących w maju i czerwcu, wpadliśmy do Arboretum w Kopnej Górze. Rosną tutaj przede wszystkim żółto kwitnąca azalia pontyjska i jej odmiany o innej barwie kwiatów oraz azalia japońska. Grupę różaneczników reprezentują głównie okazałe, rosnące w głębi powierzchni różaneczniki katawbijskie o fioletowych kwiatach. Na różowo kwitnie różanecznik Smirnowa, który ponadto wyróżnia się jasnymi, filcowato owłosionymi liśćmi. Nietypową porą kwitnienia charakteryzuje się różanecznik dahurski, który może zakwitnąć już zimą.
- Wspaniałe barwne widowisko!


   
Jako, że pogoda była piękna odwiedziliśmy także pozostałe sektory.
Przyjrzyjmy się kolekcji roślin rodzaju Chamaecyparis (cyprysik), Thuja (żywotnik), Pinus (sosna), Picea (świerk), Juniperus (jałowiec), Abies (jodła), Taxus (cis).
    Odnajdziemy tutaj także kolekcję tawuł (Spiraea), grupę powojników (Clematis) i wiele innych roślin.

   
Na dłużej zatrzymaliśmy się w północno-zachodniej części arboretum, przy sztucznie powstałym oczku wodnym, które po kilku latach znaturalizowało się samoistnie. Stały poziom wody zapewnia płynąca tuż za ogrodzeniem rzeka Sokołda. Osiedliły się tu ryby, płazy, przylatują ptaki wodne, a brzegi porasta obficie pałka wodna. Posadzone tu zostały grzybienie w kilku odmianach, o różnej barwie kwiatów. Na brzegu rośnie kilka gatunków wierzb, z których najbardziej okazała jest szeroko rozkrzewiona wierzba sachalińska.
    W tym urokliwym zakątku urządzono także plac zabaw i postawiono wiatę. 


    Leśnicy zapraszają do Kopnej Góry...