poniedziałek, 17 października 2016

Koncert z potrzeby serc
    Dzisiejszy post jest wspólną pracą, a więc znajdą się w nim teksty przygotowane przez dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu pana Adama Jakucia oraz tytuły utworów muzycznych wybranych przez pana Janusza Fidziukiewicza, dyrygenta chóru parafialnego działającego przy Kościele NMP Królowej Polski w Supraślu.
    A ja to muzyczne wydarzenie okraszę i moimi zdjęciami, i zdjęciami pani Uli Jakuć.

     A oto, co mówi na temat koncertu pan Adam Jakuć:
   Kilka miesięcy temu razem z Januszem Fidziukiewiczem uznaliśmy, że powinniśmy uczcić 1050 rocznicę chrztu Polski. 966 rok to najważniejsza data w historii naszej Ojczyzny. Chrzest zapoczątkował moralną odnowę naszego narodu i rozwój cywilizacyjny państwa. Ogromnie jestem wdzięczny chórowi i panu Januszowi za piękny koncert. Wiele - nawet większych miast - nie ma takiego reprezentacyjnego chóru. Koncert wzbogaciłem o bardzo aktualne - choć dawne - teksty znanych ludzi Kościoła – między innymi błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, świętej siostry Faustyny, oraz służebnic Bożych Rozalii Celakówny i Wandy Malczewskiej. Przepowiadali oni, że Polska ma wielką rolę do odegrania w nawróceniu Europy i całego świata. Podkreślali, że nasza Ojczyzna zawdzięcza wolność miłosiernemu Bogu i wstawiennictwu Matki Bożej.
 
    Od siebie dodam, że koncert odbył się w Kościele NMP Królowej Polski w Supraślu po wieczornej mszy świętej. W chórze pojawiło się kilka nowych osób, które po raz pierwszy wystąpiły publicznie w takim składzie.


    A oto szczegółowy program koncertu słowno-muzycznego:

    W przepowiedni Maryja przekazała pastuszkowi Mikołajowi Siatce słowa:
Ku zdumieniu wszystkich narodów świata - z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony.

    1
. Bogurodzica - najstarsza utrwalona polska pieśń religijna i najstarszy zachowany średniowieczny polski tekst poetycki
    W Dzienniczku znajdują się słowa, które święta siostra Faustyna usłyszała podczas modlitwy z ust Pan Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.

    2
. Gaude Mater Polonia (Raduj się, matko Polsko) – polski średniowieczny hymn ku czci świętego Stanisława ze Szczepanowa skomponowany do słów Wincentego z Kielc, jeden z najstarszych religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej
    Święta siostra Faustyna napisała: Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, ze jestem kroplą wobec fali zła.

    3. Ave Maria - tradycyjna pieśń kościelna skomponowana przez Władimira Wawiłowa, rozpowszechniona jako Ave Maria Giulia Cacciniego,
    Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz w dramacie “Bój bezkrwawy” wieszczył: Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie.

   
4. Rota - po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do określenia mianem hymnu narodowego.
    Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz: Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy…

    5
. Barka - ulubiona pieśń papieża Jana Pawła II
    W notatkach prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda odnaleziono proroctwo takiej oto treści: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo - jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

    6. Czarna Madonna - autorką słów i melodii była Alicja Gołaszewska, jasnogórska organistka i kompozytorka.
    W roku 1896 w dniu Bożego Ciała rzekł Pan Jezus do służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej: O jakże mnie to boli, że dawna wiara i pobożność coraz bardziej słabnie w tym narodzie, że oświeceni psują prostaczków zamiast dawać im dobry przykład. Ach, jak mi żal tego narodu. Pocieszam się tym, że w ostatnich czasach zaczęły się tworzyć wśród was stowarzyszenia Eucharystyczne, mające na celu adoracje, częste komunie święte, lecz niestety należą do nich same niewiasty starsze. A gdzież młodzież, gdzież mężczyźni, gdzie inteligencja? Czyż im nie jest potrzebna wiara i praktyki religijne? Mów komu tylko możesz, iż odrodzenie się waszej Ojczyzny, jej rozkwit, utrzymanie się w niezależności, zależy od zjednoczenia się ze mną przez życie eucharystyczne.

    7. Oto jest dzień
    W piąty Piątek Postu służebnica Boża Wanda Malczewska widziała Zbawiciela dźwigającego krzyż na Kalwarię. A kiedy wraz z niewiastami jerozolimskimi litowała się nad Zbawicielem, Pan Jezus tak przemówił do niej: Zbliżają się czasy przewrotne. Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale ją opanują wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć w swe ręce młodzież szkolną i dowodzić będą, że religia w szkołach niepotrzebna, ze można ją zastąpić innymi naukami. Spowiedź i inne praktyki religijne, kontrola Kościoła nad szkołami zbyteczna, bo ścieśnia myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne ze sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary, zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci przywróconą ojczyznę.

    8. Nieście chwałę (Psalm 29) - skomponowany przez Mikołaja Gomółkę (1535-?-1609) do poetyckiego tłumaczenia psalmów dokonanego przez Jana Kochanowskiego
    Z Dzienniczka świętej siostry Faustyny: Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść Miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości.

    9. Błogosławieni, miłosierni – kompozycja krakowskiego kompozytora Jakuba Blycharza, drugi po Abba Ojcze hymn Światowych Dni Młodzieży
    Z Dzienniczka świętej siostry Faustyny: Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z dziecięctwa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz się na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek, udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny mojej. W tej chwili ujrzałam Pana Jezusa, który miał oczy zaszłe łzami - i rzekł do mnie: „Widzisz, córko Moja, jak bardzo Mi ich żal, wiedz o tym, że one utrzymują świat”.

    10. Gospodi pomiłuj - akt strzelisty (actus iaculatoriae)
    Fragment Orędzia Pana Jezusa zapisany przez służebnicą Bożą Rozalię Celakównę: Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się (...) tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga.

    11. Chrystus wodzem (Christus vincit) - według tradycji najstarsza pieśń chrześcijan

Supraśl, 16 października 2016 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz