piątek, 30 maja 2014

Louvre - Peinture - Malarstwo           Louvre - Luwr to jedno z największych muzeów sztuki na świecie.
Mieści się w dawnym pałacu królewskim w Paryżu.
      Dzisiaj z mojego archiwum fotograficznego wyciągam malarstwo.
W następnych postach zaprezentuję trochę eksponatów Starożytnego Egiptu, Bliskiego Wschodu, Sztukę Grecką, Rzymską..., a także sam budynek i otoczenie pałacu


                                        Nicolas POUSSIN (1594-1665)
    Le Ravissemnet de saint Paul -
Ekstaza świętego Pawła (1649-1650)


                                Georges de la TOUR  (1593 - 1652)
                       Le Tricheur - Oszust z asem karo (1635-1640)

    Przykład malarstwa rodzajowego o charakterze moralizującym.
Młody człowiek ulega trzem głównym pokusom. Według obyczajowości siedemnastowiecznej są to hazard, wino, lubieżność. 

                                      Mathieu LE NAIN (1607-1677)
 
                         La Cène - Komunia / Ostatnia Wieczerza
                      
Obraz prawdopodobnie namalowany dla jezuitów

     
                              Philippe de CHAMPAIGNE
(1602-1674)
                             La Vierge de douleur  au pied du croix
                                Matka Boska Bolesna pod krzyżem


                               Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)
                             Le Christe en croix -
Chrystus na krzyżu
                               
Obraz namalowany przed 1650 rokiem 
                            Na płótnie widnieje rok 1674, wtedy to artysta
                            ofiarował obraz kościołowi klasztoru Chartreux

                               Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)
                             La Cène - Komunia
/ Ostatnia Wieczerza
    Obraz ten namalowany został około 1652 roku na ołtarz główny do kościoła w opactwie Port-Royal-des-Champs. Jest to powiększona replika Petite
Cène obrazu przechowywanego również w Luwrze


                               Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)
          Le Christ mort couch
é sur son linceul - Chrystus na całunie
                                     Obraz datuje się na 1654 rok
               kiedy to Nicolas Plattemontagne wygrawerował napis                                    Charles LE BRUN (1619-1690)
                               La chasse de
Méléagre et d'Atlante
  Polowanie Meleagra mitycznego Argonauty i herosa na dzika kalidońskiego
   Jeden z sześciu lub siedmiu obrazów, namalowanych około 1658 roku,  ilustrujących historię Meleagra, namalowanych dla rysownika i rytownika Jean'a Valdor'a i przeznaczonych do wykorzystania w manufakturze gobelinów w Maincy. Zwierzęta najprawdopodobniej namalował flamandzki pomocnik Pieter Boel


                                   Jean Baptiste OUDRY (1686-1755)
                 Les Divertissements champ
êtres - Wiejskie rozrywki
- jeden z serii dziewięciu obrazów, namalowanych dla zamku Vor
é, zamówionych przez Louis Fagon'a około 1720- 1723 roku. Obrazy zadeklarowane w 1999 roku "skarbcowi narodowemu" zostały nabyte w komplecie w 2002 roku przez Rząd Francji dla Muzeum Luwru dzięki mecenatowi  PGA Holding na podstawie przepisów prawa podatkowego dotyczącego muzeów we Francji i darowizny Nicole i Piotra Guénant


                                   Pierre SUBLEYRAS (1699-1749)
      La Madelaine aux pieds du Christ - Magdalena u stóp Chrystusa


                        Baron Jean-Baptiste REGNAULT (1754-1829)
                       Descente de croix - Zdjęcie z krzyża 1789 roku
     To dzieło namalowane do kaplicy królewskiej zamku w Fontainebleau, nigdy tam nie zostało umieszczone. Układ i monumentalność figur oraz realistyczne przedstawienie ciała Chrystusa przypominają siedemnastowiecznych mistrzów bolońskich takich jak Carrache czy Guido Reni


                   Jean - Auguste - Dominique INGRES (1780-1867)
                                   Le Bain turc - Turecka łaźnia 1862
    
Przy pracy nad Łaźnią turecką Ingres nie malował modeli, lecz powtórzył szereg postaci i motywów ze swoich wcześniejszych obrazów przedstawiających postacie odalisek i kąpiących się kobiet. Centralna postać kompozycji jest dokładnie skopiowaną postacią z obrazu Kąpiąca się. Również odaliska z podniesionymi w górę rękami umieszczona na pierwszym planie jest kopią szkicu wykonanego przez Ingres'a w 1818 i przedstawiającego jego żonę Madeleine Chapelle                             Theodore GERICAULT (1791-1824)
                                          
Turecki koń w stajni
                                                  Szary koń


                                    Eug
ène DELACROIX (1798-1863)
                                  Fr
édéric Chopin - Portret Chopina
     Obraz ten to fragment płótna zatytułowanego George Sand i Chopin namalowanego w 1838  roku dla upamiętnienia początku przyjaźni między kompozytorem i pisarką. Niedokończony, został przecięty między 1863 a 1874 rokiem.  Portret George Sand znajduje się w Kopenhadze                                       Ary SCHEFFER (1795-1858)
                        La Tentation du Christ - Kuszenie Chrystusa
     Malowanie tego wielkiego obrazu, zamówionego w 1849 roku przez galerię w Luksemburgu, Scheffer rozpoczął przed 1851 i jeszcze w 1858 nie skończył. Ogromnych rozmiarów płótno zajęło dziesięć ostatnich lat życia Scheffera. Liczne powiększania i zmiany odsłaniają nie kończące się przeróbki, jedynie łagodna twarz Chrystusa nigdy nie została przez malarza poprawiona


                                        Edgar DEGAS  (1834-1915)
                                La Sortie du bain - Wyjście z kąpieli

                                Eugene DELACROIX (1798-1863)
                        Le 28 Juillet. La Libert
é guidant le peupl
               28 lipca 1830
Wolność wiodąca lud na barykady
     J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade et si j'ai n'ai pas vaincu pour la patrie au moins peindrais-je pour elle napisał do brata Delacroix w 1830 roku
    
Postać wolności jest personifikacją Marianne, jednego z symboli narodu francuskiego, alegorią wolności oraz rozumnego myślenia. Marianne nosi na głowie czapkę frygijską, będącą symbolem rewolucji francuskiej z 1789 roku


                                  Paul DELAROCHE (1797-1856)
                      La Jeune Martyre - Młoda męczennica 1855 rok
    Chrześcijanka, po tym jak nie wyparła się wiary została wrzucona przez Rzymian do rzeki aby nie odnaleźli jej inni wierzący


                                         Lorenzo LOTTO (1480-1557)
                       Le Portement de croix -  Niesienie krzyża 1526 rok
    Jezus niosący krzyż na Golgotę, przedstawiony jest w ciasnym kadrze. Tego typu kompozycją i realizmem oprawców inspirował się Durer.
Fakt niezwykły - sygnatura i data są zapisane na odwrocie, na drzewie krzyża - malarz chce, żeby sam Chrystus mógł przeczytać jego nazwisko


                            Paolo Caliari dit VERONESE (1528 -1588)
                     Les Noces de Cana - Wesele w Kanie Galilejskiej
    Obraz namalowany w 1562-1563 do refektarza Benedyktynów z San Gorgio Maggiore w Wenecji. Odrestaurowany w 1989-1992 przez ICI Francja


                           Paolo Caliari dit VERONESE (1528-1588)
        Jupiter punissant les vices - Jupiter potępiający przywary 1556
    Ta kompozycja, która zdobiła sufit pałacu książęcego w Wenecji, czyni aluzje do urzędowania Rady Dziesięciu, obarczonej bezpieczeństwem Republiki. Jupiter piorunuje przestępstwa, stawiające Państwo w niebezpieczeństwie, podczas gdy zadaniem Rady jest karanie: Oszczerstwa, Lubieżności, Buntu i Korupcji                               Andrea MANTEGNA (1431-1506)
                      La Crucifixion - Ukrzyżowanie (1456-1459)
     Element predelli ołtarza, zamówiony przez Georgio Correr'a do kościoła San Zeno w Weronie. Inne elementy predelli Chrystus w Ogrójcu i Zmartwychwstanie, przechowywane są w muzeum Beaux Arts w Tours. Panel centralny - Madonna z Dzieciątkiem między muzykującymi aniołami i dwa panele boczne znajdują się ciągle na swoim miejscu w kościele San Zeno


                                     Bernardino LUINI (1485-1532)
                         Salom
é reçoit la tête de saint Jean Baptiste
                   Salome otrzymuje głowę świętego  Jana Chrzciciela               Domenico Theotocopoulos  dit EL GRECO (1541-1614)
                     Le Christ en croix ado
ré par deux donateurs 
 Chrystus na krzyżu adorowany przez dwóch nieznanych fundatorów
     Z obrazów z hiszpańskiej galerii Ludwika - Filipa, tylko ten jeden wrócił do Luwru


                                   Jusepe de RIBERA (1591-1652)
                        La D
éposition du Christ - Złożenie do Grobu
     Obraz pochodzi z końca lat dwudziestych  XVII wieku, kiedy Ribera mieszkał przez kilka lat w Neapolu. Należał do kolekcji kardynała Valentini Gonzaga w Rzymie w 1756 roku                              Giambattista PIAZZETTA (1682-1754)
                                    Wniebowzięcie NMP - 1735 rok
     Obraz zamówiony przez Klemensa Augusta Wittelsbacha do ołtarza głównego w Sachsenhausen, koło Frankfurtu. Obraz ten, po jego ukończeniu, wystawiony był z wielkim sukcesem w Wenecji                                     Sebastiano RICCI (1659-1734)
     Św. Antoni z Padwy uzdrawia młodego mężczyznę, który obciął sobie stopę, wymierzając w ten sposób karę za uderzenie swojej matki, postąpił według przykazania:
I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła (Mk 9,45) Rzadki temat w malarstwie - obraz być może namalowany został dla Padwy                                 Francesco TREVISANI (1656 - 1746)
                                 Le Christ mort  port
é par des anges  
                       Chrystus niesiony przez anioły
(około 1705-1710)
     Jest to powtórzenie wielkiego obrazu z Wiedeńskiego Muzeum Historii Sztuki, wykonanego być może na zamówienie papieża Klemensa XI. Temat rozwijany przez artystów Kontrreformacji                                       Tadeusz KUNTZ  (1732-1793)
                      Le Christ devant Pilate - Chrystus przed Piłatem                                    Henri Bellechose (1415-1444)
                             Le Retable de Saint Denis (1415-1416)

        Namalowany dla kościoła klasztornego Champmol niedaleko Dijon                             Jean Cousin le fils (młodszy) (1522-1594)
                     Le Jugement derenier - Sąd Ostateczny (około 1585)
     Grawerowany przez Pierre'a de Jode'a w 1615 roku. Jest to jedyny obraz malarza, który się zachował                                        Simon Vouet (1590-1649)
   La Présentation au Temple - Ofiarowanie w świątyni (około 1640-41)
   Darowany w 1641 roku przez kardynała Richelieu do kościoła jezuitów przy ulicy Saint Antoine w Paryżu. Górna część ołtarza Apoteoza świętego Ludwika znajduje się w muzeum w Rouen


                                   Leonardo da Vinci (1452-1519)
                       Saint Jean-Baptiste - Święty Jan Chrzciciel
     Jest to jedyny zachowany obraz Leonarda z czasu, gdy przebywał w Rzymie. Przypuszczalnie jest także ostatnim samodzielnie wykonanym ręką mistrza. Kiedy Leonardo opuścił w 1516 roku Rzym, zabrał ze sobą obraz do Francji i zachował go przy sobie aż do śmierci                                    Leonardo da VINCI (1452-1519 )
    La Vierge et l'Enfant avec sainte Anne -
Święta Anna Samotrzecia -    Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem i święta Anna
     Obraz przedstawia pokrewieństwo boskie świętej Anny i jej córki Marii Panny, których pozy i twarze wyrażają różne stanowiska wobec Męki i Odkupienia, obrazowanej przez Jezusa przestępującego baranka Ofiarnego. Obraz być może był przeznaczony Ludwikowi XII, królowi Francji, na cześć jego żony Anny Bretońskiej, rozpoczęty około 1500 roku, udoskonalany we Florencji, poprzez liczne rysunki i kartony, kontynuowany w Mediolanie między 1508 i 1513, ale niedokończony i niedostarczony, bez wątpienia był przywieziony przez Leonarda do Francji i najprawdopodobniej znalazł się w kolekcji królewskiej za panowania Ludwika XIII                                    Leonardo da VINCI (1452-1519)
    
Portait de femme dit La Belle Ferronnièrre - Portret kobiety - La Belle Ferronnière, namalowany w Mediolanie w latach 1495-1499.
    
Przypuszcza się, że było kilka modelek między innymi: Lucrezia Crivelli, Cecylia Galeriani, które były metresami Ludwika de More, księcia Mediolanu, a także Beatrice d'Este, która była jego żoną. Obraz La Belle Ferronni
ère mylono z innym portretem przedstawiającym kobietę z Le Ferron (Ferronnière), metresę Franciszka I. Pomyłkę sprostowano - nazwa obrazu pochodzi od słowa ferronnière - przepaska, którą modelka ma na czole


                                   Nicolas Poussin (1594-1665)
           L'Inspiration du poète - Natchnienie poety (około 1629-30)
     Druga wersja obrazu. Apollo siedzi na górze Parnas, a jego dłoń skierowana jest ku kartce papieru trzymanej przez poetę. Ten czeka na natchnienie, mali geniusze z wieńcami zwiastują nieśmiertelną sławę. Kaliope - muza poezji epickiej ma odsłoniętą jedną pierś. Poeta spogląda w niebo, gdzie zdaje się szukać ostatecznej weny u Boga chrześcijańskiego, a postacie wokół niego są jedynie jego opiekunami                                           Charles Mellin (1597-1649)
La Charit
é romaine - Dobroczynność rzymska albo też Cimon et Pero
     Dotyczy pewnej anegdoty opowiedzianej przez historyka rzymskiego Valère Maxime: Cimon wtrącony do więzienia i skazany na śmierć głodową był karmiony piersią przez swoją córkę Pero, która odwiedzała ojca każdego dnia                            Szkoła z Fontainebleau połowa XVI wieku
                    Diane chasseresse -
Diana łowczyni (około 1550-60)                             Gianantonio PELLEGRINI (1675-1741)
La Mod
éstie présentant la peinture à l'Académie à Venise - Malarstwo i Rysunek pouczający Miłość 1733 rok                                   Diego VELASQUEZ  (1599-1660)
    La Reine Marie-Anne d'Autriche - Królowa Maria - Anna Austriaczka
              Replika dzieła przechowywana w Muzeum Prado w Madrycie                            Giovanni Paolo PANNINI (1691-1765)
      Święto muzyczne wystawione przez kardynała Rochefoucauld w teatrze Argentyna we Włoszech w 1747 roku  z okazji zaślubin Delfina, syna Ludwika XV                               Giovanni Paolo PANNINI (1691-1765)
          Galerie de vues de la Rome - Galeria obrazów Rzymu - 1759 rok                Pietro Berrettini dit PIERRE DE CORTONE (1597-1669)
        Romulus i Remus recueillis par Faustulus -  Romulus i Remus
       przygarnięci przez pasterza Faustulusa
i jego żonę (około 1643)
                                              Szkoła z Fontainebleau
    
Portrait presume de Gabrielle d'Estrées et de sa soeur la duchesse de Villars - Gabriela d'Estrées i jej siostra księżna de Villars w kąpieli około 1594 roku
     Być może jest to aluzja do macierzyństwa Gabrieli i narodzin Cezara, księcia
Vendôme w 1594 roku, bękarta francuskiego króla Henryka IV
Polecam książkę Purpurowa linia Wolframa Fleischhauera - fascynującą historię tego tajemniczego obrazu jednego z najsłynniejszych, jakie można podziwiać w Luwrze

 

                                                      Wojciech                                                                                             
 

                                                                                                                       
                                                                                                          cdn

8 komentarzy:

 1. Ależ mnie ubawiłaś tym zdjęciem " Szkoła z Fontainebleau "- ta obca ręka należy do ... kobiety?
  Gratuluję poczucia humoru!
  A Luwr też ciągle u mnie czeka na swoją kolej...

  Pozdrowienia, jak zwykle gorące

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wiesz, że Louvre to jedyne muzeum na świecie, w którym byłam dziesiątki razy. W pierwszą niedzielę sierpnia znowu tam będę... Spotkajmy się zatem w Paryżu :)
   Kiedyś nie miałam lustrzanki, więc zdjęcia we wnętrzach nie wychodziły...
   W tej wyprawie, w której sfotografowałam ową tajemniczą rękę towarzyszył mi mój mąż i nasz wieloletni Przyjaciel i to właśnie jego paluszki trzymają sutek Gabrieli d'Estrees. Zauważ, że w zupełnie inny sposób ułożona jest ręka kobiety i ręka mężczyzny....

   Książka "Purpurowa linia" pewnie by Cię zanudziła.
   Tobie polecam film "Henryk IV król Nawarry". Znajdziesz go bez trudu w internecie wpisując tytuł. Obejrzyj, naprawdę warto.
   Na drugim zdjęciu od dołu jest mój syn, z nim będzie trochę więcej zdjęć w kolejnych postach o Luwrze. Próbowałam zarazić go moją pasją podróżniczą, przemierzając z nim kawał świata...
   Opuszczam Polskę na osiem dni, ale o tym też wkrótce...
   Zabieram ze sobą Twoje gorące pozdrowienia i ściskam serdecznie :)))*

   Usuń
 2. Chętnie spotkałbym się z Tobą w Paryżu, ale w sierpniu będę najpierw we Włoszech a później w Austrii (okolice Villach). Bardzo odpowiada mi mentalność Austriaków a przede wszystkim podziwiam fantastyczne widoki gór.

  Dobre książki mnie nie nudzą a za filmem poszperam (dziękuję za porady).
  I co- syn się "zaraził"?

  Dokądkolwiek jedziesz, życzę szczęśliwego powrotu, no i (sobie) obszernej relacji.

  Ściskam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W Austrii byłam kilka razy. Najlepiej wspominam wycieczkę z młodzieżą z Liceum Plastycznego, a także pielgrzymkowe wędrowanie po tym kraju.
   Marzy mi się jeszcze Bawaria, kraj z którego pochodzi cesarzowa Elżbieta Bawarska, słynna Sisi, żona Franciszka Józefa I i której ślady odnajdywałam właśnie w Austrii, między innymi w Wiedniu.
   A Wiedeń ma tyle do zaoferowania, muzea, Ring, opera...., pałace..., kawiarenki z najlepszą kawą i torcikiem wiedeńskim i no i mój ulubiony gotyk Katedra świętego Stefana...
   Ech, ileż wspomnień stamtąd pochodzi..., ileż wspomnień...

   Autor owej książki próbuje rozwikłać zagadkę, chce odnaleźć malarza owego dzieła zaliczonego do Szkoły Fontainebleau.
   Raz jeszcze polecam film, na pewno Ci się spodoba :)
   Dziękuję raz jeszcze za dobre życzenia. Tobie także życzę wszystkiego dobrego :)))

   Usuń
  2. A polecany przez Ciebie film jest świetny- nawet "momenty" były.
   Ech, gdyby tak się uczyć historii...

   Pozdrowienia gorące

   Usuń
 3. Bardzo Ci dziękuję za tą wycieczkę po Luwrze . Kiedy wybiorę się do Francji muszę zwiedzić to miejsce . Piękne są te obrazy . ;-)
  Pozdrawiam serdecznie i życzę udanej podróży .

  OdpowiedzUsuń
 4. Z przyjemnością zajrzałam ponownie do zasobów Muzeum, które niezwykle lubię, a do którego coraz trudniej się dostać, coraz dłuższe kolejki. Mam wspaniały album z zdjęciami reprodukcji, ale ciekawym jest na co inni zwracają uwagę, niektóre obrazy znam doskonale, niektóre chyba kojarzę, na inne nie zwróciłam uwagi. Oczywiście zachwycił mnie kolor płaszcza Matki Boskiej Bolesnej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kosztowało mnie to sporo pracy, bo fotografowałam zdjęcia i etykiety opisujące dany obraz, potem wybór zdjęć na bloga, tłumaczenia, które wymagały poszerzenia wiedzy, a co za tym idzie kolejne zwiedzanie muzeów i galerii...
   Dzisiaj mam już mniej cierpliwości, publikuję coraz mniej. Bardziej popularne stają się vlogi na których ich twórcy zarabiają nie małą kasę. Wiele z nich jest do bani. Są też i takie, których twórcy nie szczędzą energii i czasu na zbieranie dobrego materiału.
   Pozdrawiam :)

   Usuń